Kontrolne badanie Rtg po zabiegu kręgosłupa.
Zastosowano dojście tylne w pierwszym etapie - stabilizacja transpedicularna oraz dojście przednie przez jamę brzuszną
z zastosowaniem protezy trzonów kręgosłupa.


a

a