Wertebroplastyka / Kyphoplastyka


Pacjentka DK lat 52, bardzo ciężka osteoporoza. Pacjentka dowiedziała się o swojej chorobie dość przypadkowo po niewielkim upadku podczas zwykłych zajęć domowych. Od tego czasu przez kilka tygodni towarzyszył pacjentce silny zespól bólowy. Wykonano badanie rezonansu magnetycznego (MRI) w innym ośrodku podejrzewając dyskopatie.

Do mnie pacjentka została skierowana po zdiagnozowaniu osteoporotycznych złamań kręgów. Zdecydowałem o podaniu cementu na wysokości przejścia piersiowo–lędźwiowego (Th/L). Wykonanie cementowania w tym miejscu zabezpiecza przed nadmiernym wyginaniem się kręgosłupa do przodu pod ciężarem tułowia tzw. kyfotyzacją. Dobry efekt wykonanego cementowania zabezpieczył pacjentkę przed dalszym zniekształceniem kręgosłupa oraz znacznie zmniejszyły się dolegliwości bólowe.


Zdj.1 Podanie cementu do trzonów. Obrazowanie w pozycji przednio–tylnej.

Podanie cementu do trzonów. Orazowanie w pozycji przednio-tylnej


Zdj.2 Podanie cementu do trzonów. Obrazowanie w pozycji  bocznej.

Podanie cementu do trzonów. Obrazowanie w poz. bocznej