Tętniaki tętnic głowy


Operacje tętniaków tętnic mózgowych wykonuję od 17 lat mojej pracy klinicznej. Początki mojej nauki mikrochirurgii - a szczególnie operacji tętniaków i naczyniaków - to asystowanie PP. Prof. Markowi Pastuszko, Wojciechowi Maksymowiczowi i Andrzejowi Marchelowi. Prof. Pastuszko był opiekunem mojej specjalizacji. Będąc studentem miałem okazje poznać Prof. Wisławskiego - to On wprowadził mikroskop do operacji tętniaków – pierwszy w Polsce, w Klinice WUM w Warszawie. On i Dr Adam Bielawski opowiadali mi o leczeniu K. Komedy w Klinice WUM  po  jego urazie  głowy w USA. Aktywnie w operacje tętniaków wprowadził mnie  Prof. Z. Czernicki, spędziliśmy wspólnie wiele godzin podczas operacji i dzięki Niemu oraz swojej pracy zostałem liderem w Jego klinice w Szpitalu Bielańskim w zakresie operacji naczyniowych. Zdobyłem bardzo duże doświadczenie. Operacje naczyniowe stały się jedną z moich pasji o czym świadczy ich liczba. Obecnie rozwijają się techniki wewnątrznaczyniowe, które cały czas są udoskonalane i osiągają bardzo duże powodzenie, obserwuję bardzo dobre wyniki osiągane przez kolegów. Jestem zwolennikiem - dialogu terapeutycznego w interesie chorego oraz rozwijania zespołów naczyniowych. Ostatnio spotkałem nie bez wzruszenia swoja pierwszą pacjentkę - żyje z zaklipsowanym tętniakiem ponad 17 lat i jest aktywna zawodowo.


W ostatnim okresie w pamięci zapadła mi 18 letnia maturzystka, która była operowana na tydzień przed maturą. Obecnie jest na drugim roku studiów na UW. Jej przypadek prezentuję poniżej. Zdjęcia z Angio-TK przedstawiają obrazowanie po operacji mnogich tętniaków tętnic środkowych mózgu (Zdj. 1-5). Widoczne są mikro-klipsy naczyniowe. Operacja wykonana dwukrotnie, obustronnie z powodu tzw. lustrzanych tętniaków tętnic środkowych mózgu. Dodatkowo zdjęcia TK po przebytym zabiegu z widocznymi mikro-klipsami naczyniowymi i bez cech niedokrwienia tkanek mózgowych (Zdj. 6-8).


Zdj.1 Angio-TK. Widoczne mikro-klipsy naczyniowe.

Zdj.1


Zdj.2 Angio-TK. Widoczne mikro-klipsy naczyniowe.

Zdj. 2


Zdj.3 Angio-TK. Widoczne mikro-klipsy naczyniowe.

Zdj.3


Zdj.4 Angio-TK. Widoczne mikro-klipsy naczyniowe.

Zdj. 4


Zdj.5 Angio-TK. Widoczne mikro-klipsy naczyniowe.

Zdj. 5


Zdj.6 TK - widoczne klipsy. Brak cech niedokrwienia tkanek mózgowych.

Zdj. 6


Zdj.7 TK - widoczne klipsy. Brak cech niedokrwienia tkanek mózgowych.

Zdj. 7


Zdj.8 TK - widoczne klipsy. Brak cech niedokrwienia tkanek mózgowych.

Zdj. 8