Kontrolne badanie Rtg po wykonanej stabilizacji kręgosłupa
z wykorzystaniem śrub kaniulowanych i podawanego przez śruby cementu.

 - Zabieg wykonany u pacjentki z osteoporozą w zakresie kręgosłupa. 


a