Kontrolne badanie Rtg po wykonanej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowo-biodrowej w przypadku nowotworu trzonu L5 z rozległym naciekiem.


a

a