Stabilizacje transpedicularne i implanty międzytrzonowe PLIF Plivios wykonywane w ciężkich zwyrodnieniach i niestabilnościach kręgosłupa związanych z bólem, niemożnością poruszania się
i objawami korzeniowymi.


a