Ruchome dyski szyjne.

- Ruchomą protezę dysku szyjnego wykonano u chorego,
  któremu unieruchomiono 4 lata wcześniej jedną z przestrzeni.

a


a