Śruby przeznasadowe do trzonów kręgów kręgosłupa,
do których zostanie zamocowana dalsza część stabilizatora.


s

z