Zabiegi z dostępu przedniego, przez jamę brzuszną.

- Zabiegi wykonywane są w celu usunięcia zmienionego chorobowo
  trzonu kręgu  kręgosłupa i zastąpieniu go  protezą trzonu.

trzon

trzon